• pl
 • en
 • de
 • ua
 • ru

УМОВИ СПІВПРАЦІ

§ 1. Загальні положення

 1. Канцелярія присяжних і технічних перекладачів за місцезнаходженням у м. Познань (далі: Канцелярія) надає послуги в області письмових та усних перекладів згідно цих Умов відповідно до діючого цінника.
 2. Канцелярія гарантує пунктуальність, надійність і високу якість надаваних послуг.

§ 2. Розміщення, прийняття та відміна замовлень

 1. Після отримання запиту Канцелярія виконує безкоштовну оцінку вартості перекладу наданих матеріалів та узгодить з клієнтом умови і терміни виконання замовлення.
 2. Канцелярія приступає до виконання перекладу після отримання від клієнта письмової заявки поштою, факсом, електронною поштою, або доставленої особисто в офіс Канцелярії (не стосується клієнтів, які підписали з Канцелярією договір про постійне співробітництво). Разом із заявкою клієнт повинен надати всі вказівки та інструкції, які стосуються перекладу.
 3. Канцелярія може з обґрунтованої причини відмовити в прийнятті замовлення.
 4. Клієнт має право скасувати замовлений переклад в будь-який час. У цьому випадку клієнт зобов'язаний сплатити частину перекладу, виконаного перед скасуванням замовлення (в разі письмового перекладу) або дві години усного перекладу, якщо він був скасований менш, ніж за 24 години перед запланованим початком. Відміна замовлення повинна бути надана у письмовій формі.
 5. Розміщення замовлення на виконання послуг означає прийняття умов цієї угоди.

§ 3. Письмовий переклад

 1. Оцінка вартості письмового перекладу проводиться на підставі діючого цінника послуг.
 1. Основною одиницею об'єму перекладеного тексту є 1 розрахункова сторінка, яка містить:
 • при звичайному перекладі - 1600 символів, включаючи пробіли,
 1.  
  • при завіреному (присяжному) перекладі - 1125 символів, включаючи пробіли.
 2. При перекладі документів в нередагованому форматі Канцелярія залишає за собою право на підрахунок кількості символів тексту джерела після обробки програмою оптичного розпізнавання тексту (OCR), або підрахунку кількості символів в перекладі документу, на свій розсуд.
 3. При звичайному перекладі кількість сторінок округляється з надлишком до 0,5 сторінки. У випадку засвідченого перекладу кожна розпочата сторінка перекладу вважається повною сторінкою. 
 4. Канцелярія залишає за собою право стягувати додаткову оплату за переклад текстів низької мовної якості або низької зручності читання (рукописи, копії поганої якості), незвичайної стилістики, за складне форматування, додаткове графічне оформлення і т.д. Канцелярія інформує клієнта про можливі додаткові оплати перед прийняттям замовлення до виконання.
 5. Ціна письмового перекладу передбачає власне переклад, роздруківку 1 примірника перекладеного документу та / або запис перекладеного документу на диску СD або на іншому носії.
 6. Якщо клієнт не вказав часу виконання замовлення, то приймається, що перекладений документ буде наданий клієнтові не пізніше 17 години, в день, який встановлено як дату виконання замовлення.
 7.  У разі перекладу текстів, призначених для публікації, передбачається, що редагування та коректуру тексту клієнт виконує самостійно. Канцелярія може виконати таку послугу на замовлення клієнта за додаткову оплату.
 8. У разі об'ємних замовлень Канцелярія залишає за собою право на стягнення передоплати перед виконанням перекладу.

§ 4. Усний переклад

 1. Оцінка вартості усного перекладу здійснюється на основі діючого цінника послуг з урахуванням специфічних умов перекладу (вартість проїзду, проживання і т.д.)
 2. Робочим часом перекладача вважається час з моменту початку перекладу до моменту його закінчення. Перерви тривалістю менше 2 годин включаються в робочий час перекладача. Перерви тривалістю більше 2 годин повинні бути обговорені при розміщенні замовлення.
 3. Кожну розпочату годину праці перекладача вважається повною годиною, якщо не був узгоджений інший спосіб розрахунку.
 4. Мінімальна оплата за усний переклад, виконаний протягом однієї доби, дорівнюватиме оплаті за 2 години праці. За працю в нічний час (22:00-6:00) і у вихідні дні оплата подвоюється.
 5. Клієнт зобов'язаний надати всі доступні матеріали, які дають можливість перекладачеві підготуватися до перекладу.

§ 5. Авторські права

 1. Майнові авторські права на переклад переходять до замовника з моментом повної оплати рахунку-фактури, виставленої Канцелярією за виконання послуги.
 2. Клієнт зобов'язаний отримати згоду Канцелярії у разі публікації переведених Канцелярією документів, а також у разі їх подальшого перепродажу (відповідно до «Закону про авторське право і суміжні права» від 4 лютого 1994 року - «Вісник законів» №24, ч. 83 ) і узгодити частку Канцелярії, передбачену авторськими правами.
 3. Застереження, що міститься в попередньому пункті, не стосується публікації наукових робіт і статей, щодо яких Канцелярія не претендує на авторські права.

§ 6. Конфіденційність

 1. Усі документи та допоміжні матеріали, надані Канцелярії замовником, вважаються конфіденційними і зберігаються відповідним чином.
 2. За бажанням клієнта Канцелярія може взяти на себе зобов'язання не зберігати надані матеріали і негайно видалити їх з усіх носіїв після виконання замовлення.

§ 7. Відповідальність

 1. Відповідальність Канцелярії за виконаний переклад обмежується до вартості даної послуги.
 2. Канцелярія не несе відповідальності за помилки в перекладі, виниклі внаслідок помилок в початковому тексті.
 3. Канцелярія не несе відповідальності за затримки і збої з незалежних від неї причин, таких як форс-мажорні обставини, аварійні перерви в доступі до інтернету і телефонної мережі, перебої в подачі електроенергії і т.п.

§ 8. Розрахунки і платежі

 1. Оплата за виконання перекладу здійснюється на підставі виставленого Канцелярією рахунки-фактури.
 2. Форма оплати: грошовий переказ на розрахунковий рахунок, вказаний в рахунку-фактурі, або інший спосіб оплати, узгоджений з клієнтом.
 3. Дата оплати: десять календарних днів з дня виставлення рахунку-фактури. Більш тривалий термін оплати узгоджується індивідуально.
 4. Виконаний переклад залишається власністю Канцелярії до моменту погашення замовником оплати в повному обсязі.

§ 9. Претензії

 1. Клієнт має право заявити претензію протягом семи календарних днів після виконання послуги. Претензія повинна бути представлена в письмовому вигляді і належним чином обґрунтована.
 2. У разі визнання претензії Канцелярія робить перевірку перекладу за свій рахунок або - за узгодженням із замовником - надає йому знижку в розмірі, співрозмірному до масштабу допущених помилок.
 3. Претензії, що стосуються перекладів, виконуваних в експрес-режимі (понад 8 розрахункових сторінок в день), не підлягають розгляду.
 4. Використання перекладу будь-яким чином до моменту здійснення оплати розглядається, як прийняття замовником послуги без застережень.

§ 10. Заключні положення

 1. Канцелярія залишає за собо право внесення змін до цих Умов і цінника послуг. Угода і цінник послуг розміщені на інтернет-сайті Канцелярії www.ktpt.pl.
 2. Розміщення замовником замовлення означає повну згоду з цими Умовами.
 3. Канцелярія може підписати з замовником окремий договір про постійне співробітництво на пільгових умовах. У випадку розбіжностей між таким договором і дійсними Умови перевагу мають положення договору.
 4. Всі питання, не врегульовані цими Умовами або окремим договором про співпрацю, розв'язуються у відповідності до Цивільного кодексу.