• pl
  • en
  • de
  • ua
  • ru

Wycena tłumaczenia

By dokonać wyceny tłumaczenia potrzebne są nam następujące informacje:

  1. Język docelowy
  2. Rodzaj tłumaczenia: zwykłe, poświadczone (przysięgłe)
  3. Sugerowany termin realizacji
  4. Imię, nazwisko, telefon zamawiającego

Powyższe informacje wraz z plikiem do tłumaczenia prosimy przesłać na adres: office@ktpt.pl

Dokumenty do tłumaczenia można również przesłać faksem na nr (061) 641-72-20, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby Kancelarii: ul. Św. Marcin 40/605, 61-807 Poznań.