• pl
  • en
  • de
  • ua
  • ru

Jak to działa ?

Adresowany naszym klientom program lojalnościowy (dalej: Program) pozwala zbierać punkty premiowe i wymieniać je na atrakcyjne nagrody.

Aby wziąć udział w Programie, należy się zarejestrować, uzyskując indywidualny numer klienta.

Za każde pełne 50,- zł netto wartości zamówienia jest naliczany 1 Punkt.

Każdy Klient posiada własne konto w Programie, po zalogowaniu się do którego może sprawdzić ilość zgromadzonych Punktów. Ilość Punktów jest aktualizowana w terminie do 5 dni roboczych od daty realizacji zamówienia.

Warunkiem dodania Punktów do konta Klienta jest podanie Numeru Klienta w treści zamówienia. Przy tym nie ma znaczenia, kto jest zamawiającym czy płatnikiem.

Po uzbieraniu odpowiedniej ilości Punktów można je wymienić na wybrane nagrody. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres office(at)ktpt.pl , podając w treści nazwę/ilość/wartość wybranej nagrody.

Nagrody są wysyłane mailem lub pocztą na adres Klienta w terminie do 5 dni roboczych.

Przystąpienie do Programu oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych podanych przy rejestracji przez Kancelarię w celu realizacji Programu oraz akceptację warunków Programu.

Klient może w dowolnym momencie zakończyć swój udział w programie wysyłając odpowiednie zgłoszenie na adres office(at)ktpt.pl.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Programu lub jego zakończenia. Stosowne informacje będą umieszczane na danej stronie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.